Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA)

Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA),

 

predstavuje intenzívny tréning, ktorým sa zameriavame na učenie komunikácie, poznávacích a sociálnych zručností, hry, samoobslužných zručností rozdelených do malých a postupných krokov.

Metóda ABA vychádza vedeckých poznatkov o tom, ako je správanie ovplyvňované prostredím (napríklad ak isté správanie odmeníme, toto správanie sa pravdepodobne bude opakovať).
Prostredníctvom ABA  metódy pozorujeme a hodnotíme správanie a učíme správanie nové. Správaniu možno porozumieť, ak podrobne posúdime súbor okolností pred a po sledovaní správania. 

Základom je individuálny program vypracovaný pre konkrétne dieťa vychádzajúci z jeho hodnotenia, pričom rešpektuje jeho schopnosti, potreby, záujmy, či situáciu rodiny.
Vedieme o terapii záznamy, ktoré sú dôležitým zdrojom informácií o pokroku dieťaťa alebo o akejkoľvek oblasti s ťažkosťami.
Všetky nové zručnosti (nové správanie)  nacvičujeme v rámci postupného nácviku, pričom sa činnosť napr. umývanie zubov  rozdelí na malé úlohy, ktoré dieťa postupne učíme. Tieto úlohy dieťa učíme v postupnosti:

 1. pokyn (odšraubuj uzáver)

2. reakcia (dieťa odšraubuje uzáver)  

3. posilnenie (odmena)

Na začiatku nácviku istého správania dáme dieťaťu pokyn, v odbornej literatúre označovaný pojmom diskriminačný podnet (SD). Jeho forma môže byť slovná  alebo môže byť vo forme obrázku (v záujme lepšieho pochopenia pokynu dieťaťom), pričom vždy treba pamätať na to, že dieťa musí pokynu rozumieť. Nemal by byť preto zložitý. Ak po pokyne nasleduje správna reakcia dieťaťa, je táto reakcia posilnená odmenou, alebo pochvalou. Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že toto správanie sa bude opakovať aj nabudúce. Neoddeliteľnou súčasťou nácviku je tzv. pobádanie, kedy pedagóg pobáda dieťa, ak je jeho reakcia na podnet nesprávna. Jeho cieľom je napomôcť dieťaťu reagovať správne. Môže mať viacero foriem, napríklad:
1.slovné pobádanie
2.fyzické pobádanie (vedenie ruky dieťaťa)
3.vizuálne pobádanie (obrázok)

4. umiestnenie

5. pobádanie vo forme gesta
Cieľom je postupne od pobádania ustupovať, aby sa od neho dieťa v procese učenia nestalo závislé.

Dieťa si zručnosti osvojuje aj v rámci tzv. príležitostného učenia.

To znamená, že vytvoríme v prostredí dieťaťa také podmienky, aby sme s ním mohli žiadané správanie nacvičovať v priebehu celého dňa. Ďalšie techniky používané v rámci metódy ABA, sú tvarovanie a reťazenie.

Tvarovanie je  postup učenia, pri ktorom sa dieťa približuje k žiadanému správaniu.  Pri nácviku správania odmeňujeme tvarované správanie a tým sa dieťa postupne dostane do cieľa. Napríklad nácvik vyslovenia „mama“, kedy sa dieťa najprv odmení za vydanie zvuku „mm“, neskôr „ma“, „mam“, až na konci vie povedať slovo „mama“. Učenie pomocou tvarovania umožní dieťaťu zažiť úspech a napredovať svojim vlastným tempom. Pri technike reťazenia sa správanie nacvičuje tak, že je rozdelené na malé časti, z ktorých sa každá nacvičuje samostatne. Dieťa pri nácviku jednej zručnosti nadviaže už na tie, ktoré si osvojilo predtým. Reťazenie môže byť priame, kedy sa začína s prvým krokom a k nemu sa postupne pridávajú ďalšie, až kým dieťa zvládne celý proces. Druhou možnosťou je spätné reťazenie, kedy sa pri nácviku toho istého procesu začne od posledného kroku a pokračuje smerom k prvému kroku.
Dôležitú úlohu pri nácviku správania hrá generalizácia.

Zručnosti naučené v škole, treba precvičovať  aj doma a naopak. Treba ich precvičovať v prirodzenom prostredí, kedykoľvek v priebehu dňa a s viacerými osobami, aby sa dieťa naučilo požívať osvojené zručnosti čo najpružnejšie.

Metóda ABA sa zameriava aj na problémy v správaní, ktoré sa snaží riešiť analýzou  správania, ktoré terapeuti a rodičia zaznamenávajú do tzv. ABC karty.
A
zachytáva udalosti, ktoré sa odohrali tesne pred prepuknutím problematického správania, akékoľvek spúšťače.
B opisuje samotné správanie.
C zaznamenáva udalosti bezprostredne po správaní, napr. reakcie osôb, výsledok samotného správania.
Pomocou analýzy a vyhodnotenia záznamov možno zistiť, kedy a prečo sa tak dieťa správa a čo svojím správaním sleduje a na základe toho formovať u dieťaťa primeranejšie správanie.

ABA na seba nabaľuje a prepojuje ďalšie terapie ako je logopedia, fyzioterapia, ergoterapia, nácviky sociálnych schopností, terapia hrou, kognitivno-behaviorálna terapia, vizuálizácia, používanie piktogramov, komunikačných kníh, program TEACCH, používanie tabletov.


 

webygroup
Prijímanie detí do MŠ v školskom roku 2019/2020 beznazvu.pdf (293.6 kB)

Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova.

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Budeme Vás informovať o novinkách v našej škôlke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1388646

Úvodná stránka