Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Edukačný portál EduSensus

PROJEKT

Overovanie edukačného portálu eduSensus


Základné informácie

eduSensus je edukačný portál s digitálnym obsahom pre intaktné deti predškolského veku, ako aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Digitálny obsah na portáli eduSensus ponúka pedagógom veľké množstvo nástrojov podporujúcich komplexný rozvoj najdôležitejších vývinových oblastí osobnosti dieťaťa.

Edukačný portál eduSensus poskytuje:

 •  6 rôznych titulov digitálneho obsahu so zameraním na rôzne oblasti vývinu: Step by Step, Logo Games, Talking Pictures, Word Games, Look and Say step 1 & 2, Logo Rhytmics,
 • viac ako 3 500 digitálnych edukačných materiálov,
 •  množstvo doplnkových materiálov vhodných na vytlačenie,
 • jedinečný motivačný systém,
 • užitočné nástroje pre deti s poruchami reči, jazyka alebo učenia sa.

Okrem samotného digitálneho obsahu majú pedagógovia možnosť používať aj nástroje na tvorbu príprav na výchovno-vzdelávaciu činnosť, ako aj zadaní samostatnej práce a ich kontrolu, to všetko on-line v prostredí edukačného portálu.

Charakteristika projektu

V predprimárnom vzdelávaní v bežnej populácii detí sa odporúča využívať portál eduSensus ako podporný nástroj na oboznamovanie, precvičovanie a upevňovanie niektorých obsahov výchovy a vzdelávania. Široká škála rozsiahlych digitálnych a doplnkových materiálov umožňuje pedagogickým a odborným zamestnancom materských škôl naštartovať, obohatiť a zatraktívniť edukačnú činnosť. Pri používaní digitálneho obsahu a doplnkových materiálov je dieťa konfrontované s možnosťou sebauplatnenia a sebarealizácie prostredníctvom moderných digitálnych technológií.


Ciele projektu

 

 • Aplikovať edukačný portál eduSensus v predprimárnom vzdelávaní ako podporný edukačný nástroj dosahovania vzdelávacích štandardov učebných osnov školských vzdelávacích programov vo vybraných materských školách.
 • Využívať edukačný portál eduSensus v kombinácií s ďalšími modernými digitálnymi technológiami pri celostnom rozvíjaní osobnosti intaktných detí, ako aj detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s dôrazom na rozvíjanie ich kľúčových kompetencií vo vybraných materských školách.
 • Overiť využiteľnosť edukačného portálu eduSensus v prostredí bežnej materskej školy.
 • Podporovať tvorbu podporných metodicko-didaktických textov v tlačenej a digitálnej podobe z dielne pedagógov Katedry preprimárnej a primárnej edukácie UK v Bratislave a pedagógov materských škôl.
 • Rozvíjať a zdokonaľovať digitálnu gramotnosť detí predškolského veku prostredníctvom edukačného portálu eduSensus.
 • Rozvíjať a zdokonaľovať nepriamo digitálnu gramotnosť pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a rodičov detí.

Projektové aktivity pre materské školy

1. Vypracovanie 5 návrhov možného spôsobu dosahovania výkonových štandardov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie prostredníctvom konkrétnych, riadiacim tímom vopred určených, častí portálu eduSensus vo forme edukačných činností pre intaktné deti, ako aj pre deti so ŠVVP, v prípade, že sú v materskej škole zaradené.
2. Poskytnutie objektívnej spätnej väzby o edukačnom portáli eduSensus – silné a slabé stránky.
3. Vytypovanie oblastí / častí edukačného portálu eduSensus, ktoré je potrebné obohatiť, rozšíriť alebo upraviť.
4. Účasť na pripravovanom prieskume k projektu Overovanie edukačného portálu eduSensus.


Časový harmonogram projektu

1. fáza: január / február 2012
Úvodné stretnutie a školenie pedagógov z vybraných materských škôl v centre EDULAB (31.1.2012 - 3.2.2012).

2. fáza: február 2012
Oficiálne spustenie projektu na materských školách.

3. fáza: február / apríl 2012
Aktívne overovanie edukačného portálu eduSensus na materských školách, realizácia definovaných projektových aktivít.

4. fáza: máj / jún 2012
Ukončenie a vyhodnotenie projektu.


 

webygroup
Prijímanie detí do MŠ v školskom roku 2019/2020 beznazvu.pdf (293.6 kB)

Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova.

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Budeme Vás informovať o novinkách v našej škôlke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1388590

Úvodná stránka