Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Petržalske Noviny

Modrý deň opäť šíril do sveta správu “Sme iní, sme vaši”

Petržalka > Školstvo - články > Materské školy > Modrý deň opäť šíril do sveta správu “Sme iní, sme vaši”

 

http://www.petrzalka.sk/2016-04-01-modry-den-opat-siril-do-sveta-spravu-sme-ini-sme-vasi/

 

Dátum zverejnenia: 1. apríla 2016

Materská škola na Iľjušinovej ulici aj tento rok usporiadala pre deti, rodičov a hostí tzv. Modrý deň pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. Cieľom modrého dňa bolo priblížiť širokej verejnosti ako prebieha vzdelávanie v špeciálnych triedach a integrácia intaktných detí a detí s „autizmom“.

Z dvanástich tried tejto školy sú dve integrované špeciálne triedy pre deti s poruchou autistického spektra. V Materskej škole Iľjušinova využívajú individuálnu aj skupinovú formu integrácie a už tretí rok s veľkým úspechom aplikujú aj obrátenú formu integrácie – inklúziu. To znamená, že detičky bežnej triedy sa priamo zúčastňujú na výučbe s deťmi v špeciálnej triede na vopred dohodnutý čas. Integrovaná výchova a vzdelávanie je prínosom pre obidve skupiny detí – deti sa učia pomáhať slabším kamarátom, prejavujú empatiu a na druhej strane detí s „autizmom“ sa učia napodobňovaním svojich kamarátov ako zahajovať sociálny kontakt a sociálnu interakciu, komunikovať, športovať, spoločne sa hrať. V tejto materskej škole využívajú najmodernejšiu multistimulačnú metódu Snoezelen. Pre tento účel tu zriadili terapeutickú miestnosť s vodnou posteľou ako aj ďalšími komponentmi potrebnými pre aplikáciu tejto metódy. Výchova a vzdelávanie detí v takejto triede sa diametrálne líši od postupov v bežnej triede materskej školy. „V aplikačnej praxi využívame špeciálne metódy a didaktické postupy. Priestor špeciálnej triedy je štruktúrovaný do tzv. oddelení a výučba prebieha v bezpodnetovej miestnosti,“ opisuje postupy riaditeľka školy PaedDr. Mária Králiková, ktorá spolu so všetkými deťmi, učiteľkami, hosťami Petrou Polnišovou a Zuzanou Šebovou a zástupcom starostu Michalom Radosom a ďalšími zúčastnenými vypustili do sveta modré balóny so správou “Sme iní, sme vaši”.


 

celý článok:

http://www.petrzalskenoviny.sk/spolocnost/03/2015/ucitel-na-ktoreho-sa-nezabuda-4/ 

 

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

 

V tomto roku si po druhýkrát prevzala titul aj najúspešnejšia materská škola. Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova. Materskú školu v tomto školskom roku navštevuje 240 detí. Z dvanástich tried sú dve integrované špeciálne triedy pre deti s poruchou autistického spektra. Výchova a vzdelávanie detí v takejto triede sa diametrálne líši od postupov v bežnej triede materskej školy. Už druhý rok s veľkým úspechom aplikujú aj obrátenú formu integrácie – inklúziu. To znamená, že deti bežnej triedy sa priamo zúčastňujú na výučbe s deťmi v špeciálnej triede na vopred dohodnutý čas. Integrovaná výchova a vzdelávanie je prínosom pre obidve skupiny – jedna sa učí pomáhať slabším kamarátom, prejaviť empatiu a druhá sa učí ako zahajovať sociálny kontakt a sociálnu interakciu, komunikovať, športovať, spoločne sa hrať.

 

Titul „Učiteľ roka 2014“ získala:

1.

Helena Valentíková

MŠ Iľjušinova

Je nepretržite už 20 rokov zástupkyňou riaditeľky MŠ Iľjušinova. Aktívne participuje na národnom projekte Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva zameranom na inováciou predprimárneho vzdelávania. Vynikajúce úspechy dosahuje v rozvoji spolupráce s Materskou školou Srdíčko z Pardubíc. S deťmi sa zapojila do celoslovenských súťaží Nakresli svojho Integráčika a The School dance 2014. Svojim   zanietením, vrúcnym a láskavým prístupom k deťom povýšila svoje povolenie na poslanie.


 

celý článok:

http://www.petrzalskenoviny.sk/tag/ms-iljusinova/

 

Najlepšia petržalská škôlka opäť celá v modromP1060070-193x193.jpg

 17.04 2015

 

Deny, tu na dlani mám vzducholoď, na zázračný výlet ňou poď –  to sa asi Mirovi „Mekymu“ Žbirkovi často nestáva, že ho zavolajú, nie aby spieval, ale počúval. Keď ho z materskej školy na Iľjušinovej ulici pozvali, aby prišiel na ich každoročný Modrý deň, iste vedel, že v centre pozornosti budú práve autistické deti z integrovaných tried. Možno čakal prednášku, aký význam má Svetový deň povedomia o autizme, čo toto ochorenie prináša a ako sa s ním pedagógovia i deti v tejto materskej škole vysporiadavajú. Čo určite nečakal, bola škôlka plná detí spievajúcich a tancujúcich so skutočným nasadením na jeho pieseň Denisa .

Miro Žbirka: „Hoci som nevedel, do čoho presne idem, riskol som to a musím povedať, že tento deň považujem za správne naštartovaný. Pesničku Deny som takto nikdy nepočul a nevidel. A človek sa začne zamýšľať na mnohými vecami, keď vidí, ako ju spievajú deti, ktoré ešte neboli na svete, keď som ju skladal. Komu by vtedy napadlo, že ju raz budem počuť z úst týchto úžasných detí. Som v tejto škôlke prvýkrát, ale čo som videl ma presvedčilo, že to nie je naposledy a viem si predstaviť ďalšiu spoluprácu.“

P1060041.jpg[Zľava M. Králiková, M.Štefánik, M.Žbirka, V.Bajan, V.Redechová a M. Cisár]
 

Okrem Mekyho Žbirku a jeho manželky Katky prijali pozvanie aj starosta Vladimír Bajan, prednosta Miroslav Štefánik, vedúca Oddelenia školstva, kultúry a športu MÚ Veronika Redechová a riaditeľ ZŠ Tupolevova Miroslav Cisár. A prečo je vlastne Modrý deň v MŠ Iľjušinova taký významný?

Riaditeľka Mária Králiková: „Modrá stužka je symbolom  Svetového dňa povedomia o autizme. My všetci – deti, zamestnanci, ale aj rodičia detí, ktoré navštevujú našu MŠ  cítime potrebu podporiť Modrým dňom integráciu detí s autizmom, pretože takýchto detí stále pribúda.  MŠ pre deti s autizmom na celom Slovensku absentujú, je ich doslova len zopár. Aj preto sa tešíme, že mestská časť Petržalka, ako zriaďovateľ našej MŠ,  už niekoľko rokov podporuje integrovanú výučbu. Prevádzkovanie špeciálnych tried je v porovnaní s bežnými triedami finančne náročnejšie. Niektorí naši rodičia  si  neuvedomujú, aké majú šťastie, že o ich dieťa s autizmom  je odborne postarané. Takmer denne ma kontaktujú rodičia z iných krajov, ktorí majú bezvýchodiskový stav – nemajú možnosť umiestniť dieťa s autizmom do materskej školy. A pritom je všeobecne známe, že jediným liekom na autizmus je špecializovaná výučba. Modrým dňom chceme odkázať širokej verejnosti, že dieťa s autizmom je vzdelávateľné, že špecializovanou výučbou im pomáhame zlepšiť kvalitu života a sociálnu integráciu do spoločnosti.“

P1060050.jpg[modrý deň, deti]

Modrý deň u vás nebol o prednáškach a dlhých rečiach, čo ste teda pre deti a hostí pripravili?

„Učiteľky sa s deťmi  na slávnostný deň dôkladne pripravili: nacvičili si pieseň Deny a jej autor Meky Žbirka nás prišiel osobne podporiť aj s manželkou. Náladu piesne vyjadrili deti spontánne pohybom. Dieťa s autizmom potrebuje vizualizáciu (obrázky) obsahu piesne. Spoločne zvládli pieseň na výbornú – bolo to veľmi dojímavé vystúpenie. Spoločný život v MŠ,  akceptáciu a empatiu k deťom s autizmom naše deti zobrazili aj výtvarne – odtláčaním rúk vytvorili jedno veľké modré srdce, ktoré nám Meky Žbirka a starosta Vladimír Bajan pokrstili. Celý deň sa niesol v duchu hudby a hier, keďže všetky deti bez rozdielu spontánne prejavujú emócie a radosť práve pri spoločných  hrách, tancovaní, spievaní, športovaní. Okrem detí z našej MŠ sme pozvali aj deti z ďalších šiestich petržalských MŠ a žiakov prvých ročníkov ZŠ Tupolevova. Súťažili  na kolobežkách, prekážkovej dráhe, v skokoch vo vreciach, na fit loptách a chodúľoch, prekážkovej dráhe s fúrikom, v hode loptičkou, ale zaradili sme aj spoločné pohybové aktivity s XBOXOM. Víťazmi boli všetky deti, ktoré sme odmenili zlatou medailou a diplomom. Na záver si detičky zamaškrtili na chutnej modrej torte. Veľmi sa teším, že všetci zamestnanci našej MŠ –  pedagógovia, upratovačky, kuchárky, vedúca ŠJ vynaložili obrovské úsilie, aby umožnili deťom prežiť radostné chvíle. Všetkým patrí moje veľké ďakujem.“

P1060092.jpg[modrý deň, v.bajan]

 

Na školskom dvore ZŠ Tupolevova M. Králiková spolu s V. Bajanom spoločne vypustli do sveta  modré balóniky s odkazom Sme iní, sme vaši, ktorý symbolizuje, že v MŠ iľjušinova je integrácia úplne prirodzená a hoci deti nie sú rovnaké a každé je individualitou, medzi sebou v hre ani inde rozdiely nerobia. Balóny vyleteli z rúk starostu, ktorý podľa vlastných slov prácu tejto MŠ dobre pozná.

Vladimír Bajan: „Činnosť pani Králikovej a jej skvelého pedagogického kolektívu poznám ako starosta už dlhé roky a viem, že dávno presahuje rámec Petržalky aj Bratislavy. Prišiel som, aby som vyjadril morálnu podporu ich nedocenenej práce. A cítim povinnosť poďakovať sa im a aj rodičom, ktorí veria tejto materskej škole a jej pedagógom a s nádejou do nej dávajú deti. Kiežby takýchto pedagogických zborov bolo čo najviac a kiežby sme vedeli zrušiť predsudky v spoločnosti a nielen počas Modrého dňa, ale v každodennom živote si vedeli povedať, že naozaj všetky deti sú naše.“

P1060094.jpg[deti]

Kvality MŠ iľjušinova potvrdzuje i to, že v tomto roku si už po druhýkrát prevzala titul najúspešnejšia materská škola. A zároveň Helena Valentíková, ktorá je už 20 rokov zástupkyňou riaditeľky, získala ocenenie Učiteľ roka 2014. Materskú školu v tomto školskom roku navštevuje 240 detí. Z dvanástich tried sú dve integrované špeciálne triedy pre deti s poruchou autistického spektra. Výchova a vzdelávanie detí v takejto triede sa diametrálne líši od postupov v bežnej triede materskej školy. Už druhý rok s veľkým úspechom aplikujú aj obrátenú formu integrácie – inklúziu. To znamená, že deti bežnej triedy sa priamo zúčastňujú na výučbe s deťmi v špeciálnej triede na vopred dohodnutý čas. Integrovaná výchova a vzdelávanie je prínosom pre obidve skupiny – jedna sa učí pomáhať slabším kamarátom prejaviť empatiu a druhá sa učí ako začať sociálny kontakt a sociálnu interakciu, komunikovať, športovať, spoločne sa hrať.

 

 

 


 

celý článok:

http://www.petrzalskenoviny.sk/deti/materske-skoly/12/2014/vianocny-cas-na-ms-iljusinova/

 

Vianočný čas na MŠ Iľjušinova

 15.12 2014 

Blížia sa Vianoce. Sviatky pokoja a rodinnej pohody.

Snáď každý z nás sa zamýšľa, čím obdarí a prekvapí svojich najbližších.
Našich najmenších. Ale aj oni vedia potešiť a prekvapiť.
Tentoraz sa to podarilo deťom v škôlke na Iľjušinovej.
Viacerí z nás, držiac naše poklady za ruku, ich vodíme do škôlky a dúfame, že sa im tam páči. Že si nájdu priateľov.

A potom príde vianočná besiedka.
Naše deti recitujú básničky, spievajú koledy, tancujú a tešia sa, smejú sa a sú šťastné ako to zvládli.
A my rodičia, s hrdosťou, láskou a slzou v oku žasneme, čo všetko ich pani učiteľky za pár mesiacov naučili.
Aké sú deti odvážne a dychtivo sa učia nové veci, ktoré v škôlke spoznávajú.
Naše veľké ĎAKUJEME, patrí pani riaditeľke a celému kolektívu našej škôlky. Sme dojatí, šťastní a vďační za to, s akou láskou sa o naše deti staráte.

fotka-193x193.png


 

celý článok: 

http://www.petrzalskenoviny.sk/deti/04/2014/modra-skolka-potrebuje-nasledovnikov/

 

Modrá škôlka potrebuje nasledovníkov

 22.04 2014 

  P1020773.jpg   P1020789-193x193.jpg  P1020796.jpg  P1020808.jpg  P1020809.jpg

Druhý aprílový deň sa v materskej škole na Iľjušinovej ulici dialo niečo modré. V modrom bola riaditeľka, v modrom boli pedagogičky a modré boli aj deti. Gargamela sa neľakajte, v škôlke nehostili šmolkov. Mali sviatok, pozvali hostí, pripravili program. V hlavnej úlohe, ako inak – deti. Nepoznali by ste, že sú medzi nimi iné, výnimočné. Ako škôlka do ktorej chodia. V tú aprílovú stredu mala sviatok – Modrý deň. Na celom svete si v tento deň ľudia obliekli niečo modré a svetovo známe objekty osvetlili modrým svetlom. Ako znak spolupatričnosti s osobami postihnutými autizmom a k osobám, ktoré s nimi žijú a starajú sa o nich.

 

Podľa najnovších štatistík autizmus postihuje každé 88 dieťa z populácie. Z toho každé 54. je chlapec a každé 252. je dievča. (zdroj: autizmus.sk). Výnimočnosť MŠ Iľjušinova tkvie v tom, že je jediná svojho druhu na Slovensku. Má totiž dve triedy pre deti s autizmom. Ako slávili sviatok „svojich“ detí, sme sa preto spýtali jej riaditeľky PaedDr. Márie Králikovej: „Naša škôlka uskutočňuje integrovanú predprimárnu výchovu a vzdelávanie detí s autizmom už viac ako 20 rokov. Usporiadali sme teda nielen Modrý deň, ale zmodrievalo sa u nás celý týždeň. Zdravé deti chodili do špeciálnych tried a spoločne sa hrali a učili. Cieľom Modrého dňa bolo ukázať rodičom aj odbornej verejnosti iný spôsob integrovanej výučby – inklúziu. Som veľmi rada, že to s veľkou radosťou a úsmevom „naši“ rodičia prijali. A nielen to. Pomáhali a stále nám pomáhajú s pomôckami, výučbou a všade kde to potrebujeme. Zároveň sme chceli posilniť povedomie širokej verejnosti o autizme. O tom, že tieto deti sú tu a je potrebné odborne sa im venovať, vychovávať ich a vzdelávať. Pretože aj naša škôlka je dôkazom, že sa to dá. Radi by sme naše odborné skúsenosti odovzdali i ďalej, aby sme eliminovali zábrany pedagógov vychovávať a vzdelávať tieto deti v prirodzených podmienkach materskej školy.“

 

Od septembra sa v škôlke autistické deti pravidelne integrujú do bežných tried. V tomto týždni sa však po prvýkrát rozhodli aplikovať nový prístup – inklúziu. Ako hovorí M. Králiková, sú veľmi spokojní s benefitmi, ktoré to pre autistické, ale aj ostatné deti v škôlke má. Je pre nich veľkým zadosťučinením, že sa im ich námaha niekoľkonásobne vracia. Napríklad zdravé deti kreslia autistickým deťom piktogramy, ktoré sú potrebné na komunikáciu, alebo napr. na školskom dvore sa venujú rôznym športovým aktivitám a medzi chlapcami je veľmi obľúbený najmä futbal. Tento rok sa po prvý raz stalo, že deti z bežných tried a autistické deti vytvorili dva zmiešané tímy. Spontánne, z vlastnej iniciatívy, bez toho aby ich odborne viedla učiteľka. Pre pedagógov to bola tá najúžasnejšia odmena za ich prácu.

Počas Modrého dňa pre hostí pripravili deti z autistických tried program v spolupráci s deťmi z bežných tried. Zaspievali, zatancovali. Ukázali ako funguje ich deň v škôlke a vzájomná spolupráca. Deti sa nijako nelíšili a nás preto zaujímalo, či majú na Iľjušinovej v triedach len ľahšie formy autizmu. Tento dojem sa ponúkal podľa toho, ako ľahko deti zvládli pripravený program pre hostí.

 

M. Králiková: „Nie je tomu tak, máme rôzne formy. Modrý deň je výsledkom našej systematickej práce s nimi. Je to vysvedčenie a zároveň vyznamenanie pre pedagógov, ktorí s nimi každý deň pracujú. V každej autistickej triede je šesť detí a traja pedagógova. Na prvý pohľad sa zdá byť luxusom, že jeden pedagóg má na starosti len dve deti, ale je to potrebné, aby naše úsilie malo aj žiadaný výsledok v prospech dieťaťa. Je to náročný proces, pretože tieto deti sú veľmi nesamostatné a treba ich neustále držať doslova za ručičku. Aj pri úplne bežných činnostiach – ako je odchod do jedálne, na prechádzku, ale aj na toaletu. Dokážeme ich nielen vychovávať, ale aj vzdelávať. Využívame moderné a progresívne metódy, prostredníctvom ktorých rozvíjame ich kognitívne schopnosti, psychomotorické kompetencie, reč a ostatné vývinové oblasti dieťaťa. Skutočným problémom je sociálna oblasť – naučiť sa rozprávať, požiadať o niečo, vedieť povedať čo ich bolí, aké majú potreby, čo by im urobilo radosť, zvládnuť sebaobsluhu, stolovanie, vedieť komunikovať s vrstovníkmi aj s dospelými na primeranej úrovni. To je dôvod, prečo sú špeciálne triedy také potrebné.

 

Naším cieľom je preto ukázať iným materským školám, aby sa nebáli zriaďovať špeciálne triedy. Že je to nielen dôležité, ale aj nevyhnutné. Pre budúci školský rok sme v našej materskej škole evidovali deväť žiadostí o prijatie detí s autizmom, ale môžeme prijať len dve. A je to škoda, pretože jediný „liek“ na autizmus je práve špecializovaná výučba. Som presvedčená, že sa oplatí investovať do zriaďovania takýchto tried, pretože sa nám to niekoľko násobne vráti. Mnohé z autistických deti nemajú pridružené mentálne postihnutie, tak prečo im odopierať právo na vzdelávanie? Napríklad „Aspergeri“ – alebo vysokofunkční autisti s asistentom – zvládnu základnú, strednú a aj vysokú školu. Ako nevyhnutnosť považujem začať s odbornou výučbou už v predškolskom veku. Práve v tomto období sa rozvíjajú všetky oblasti vývinu osobnosti dieťaťa, a teda aj autistického. Ak premeškáme toto obdobie, tak dieťa s autizmom má podstatne znížený štart do života. Pre ilustráciu – pred rokmi k nám prišlo štvorročné dievčatko, ktoré vôbec nerozprávalo. Dnes má Jasmínka sedemnásť, strednú školu úspešne ukončila dokonca o dva roky skôr a odchádza do Japonska študovať na vysokú školu. Ovláda štyri jazyky, chce napísať knihu, vie hrať na všetky dychové hudobné nástroje. Jednoducho je výnimočná. Dodnes sme v kontakte a mám z nej veľkú radosť. Ona dostala šancu v podobe našej materskej školy. Dajme ju aj ďalším autistickým deťom v iných škôlkach.“

 


 

celý článok:

http://www.petrzalskenoviny.sk/deti/03/2014/na-skle-malovane/

 

Na skle maľované

 07.03 2014 

 

Dom Matice slovenskej v Bratislave sa koncom vlaňajška zapojil do celoslovenskej výtvarnej Vianočnej súťaže, ktorú vyhlásila Matica slovenská. Jej poslaním  bolo nielen výtvarné stvárnenie detského vnímania jedného z najkrajších sviatkov v roku, ale aj spolupráca Matice slovenskej s predškolskými zariadeniami.

Vzhľadom na pozitívny ohlas na súťaž z roku 2012 DMS prevzal realizáciu súťaže aj vo svojom regióne a oslovil súťažnou ponukou materské školy v Bratislavskom kraji. Na výzvu zareagovali MŠ Iljušinová a MŠ Gessayová. Najnápaditejšie práce s využitím zaujímavých techník v rámci jednotlivých krajov ocenila odborná porota Matice slovenskej v Martine. Za Bratislavský kraj nás úspešne reprezentovala MŠ Iljušinova s víťaznou prácou Natašky Zemanovičovej (5  r.). Okrem toho DMS BA zvlášť podporil a ocenil účasť deti  na súťaži a udelil aj mimoriadnu cenu v rámci Bratislavského kraja. Na skle maľované Vianoce či nádherné stvárnenie jasličiek na plátne z dielne deti z MŠ Gessayova, ktorá sa vo svojom  výchovnom a vzdelávacom procese zameriava na vytváranie a rozvíjanie národného povedomia detí prostredníctvom ľudových tradícií a podporuje  tvorivú sebarealizáciu a estetické cítenie detí, si právom zaslúžili osobitnú pozornosť.

Malé umelecké diela maľované na skle a  výtvarná práca na plátne Tomáška Molnára, ocenená mimoriadnou cenou DMS BA, sa stali nádhernou kulisou kultúrneho podujatia, ktoré zorganizoval pre deti a ich rodičov DMS BA v spolupráci s MŠ Gessayova. Okrem slávnostného vyhodnotenia súťaže mali deti možnosť vypočuť si slovenské piesne v podaní Dr. Štefana Suchého, pozrieť si fujaru, započúvať sa do tónov jedného z najkrajších slovenských hudobných nástrojov a dozvedieť sa niečo viac o jeho histórii a výrobe. Všetkým prítomným sa v nádherných slovenských ľudových krojoch predstavil aj detský folklórny súbor Rosička z MŠ Gessayova s kytičkou slovenských ľudových piesní a fašiangových hier. Ocenené deti získali knihy, farbičky, pexeso, pracovné zošity a pracovné listy pre najmenších a všetci zúčastnení malú sladkú odmenu.


 

celý článok:

http://www.petrzalskenoviny.sk/deti/11/2013/osamelost-nepochopenie-strach-odlisnost-eliminuje-materska-skola-hipoterapiou/

Osamelosť, nepochopenie, strach a odlišnosť eliminuje materská škola hipoterapiou

 15.11 2013

  

Materskú školu na Iľjušinovej ulici v Petržalke, ako jednu z mála v Bratislave, navštevujú aj autistické deti. Pedagógovia využívajú formu moderných edukačných metód, vďaka ktorým deti ľahšie nadväzujú nové kontakty so svojimi „zdravými“ rovesníkmi. Medzi deťmi tak navzájom vznikajú kamarátske vzťahy v prirodzenom prostredí škôlky. Od septembra pomáhajú s integráciou detí aj poníky, ktoré vyčarujú úsmev na tvári všetkým deťom bez rozdielu. „Som rád, že naša materská škola prichádza s novými aktivitami, ktorými posilňujú školskú integráciu zdravých i chorých detí. Vytvárajú nové terapeutické stratégie, ktoré pozitívne pôsobia na emocionálne správanie sa detí, a to všetko v čase finančných ťažkostí, keď samospráva bojuje doslova o každé euro,“ oceňuje aktivitu starosta V. Bajan.

Na školskom dvore deti spoločne očakávajú príchod poníkov, hladkajú ich, kŕmia jablkom a mrkvičkou, vodia ich za vôdzku a pod dozorom starostlivých trénerov sa vozia na štvornohých miláčikoch. Odvaha a nebojácnosť pri vození na poníkoch je odmenená vzájomných potleskom a úsmevom. „Hipoterapiou vytvárame priestor, v ktorom zdravé deti bez predsudkov a zábran komunikujú so slabšími vrstovníkmi, učia sa pomáhať slabším a vzájomne prejavovať empatiu,“ povedala riaditeľka škôlky Mária Králiková.

Integrovanú výchovu a vzdelávanie pedagógovia rozšírili aj o ďalšie metódy, ako je muzikoterapia, arteterapia, canisterapia a terapia metódou snoozelen v špeciálnej učebni s vodnou posteľou. Učiteľky cielene využívajú aj individuálne formy integrácie. Pod vedením pedagóga sa deti s poruchou autistického spektra podľa svojich individuálnych možností a schopností zapájajú do hier s intaktnými deťmi, zúčastňujú sa na edukačných aktivitách v bežných triedach obohatených o využívanie interaktívnej tabule, digitálnej kamery a fotoaparátu, digitálneho mikroskopu, skypu a iných moderných pomôcok. Deti s autizmom sa pravidelne stretávajú na všetkých podujatiach organizovaných školou, kde sa učia aj napodobňovaním zdravých vrstovníkov. Malé deti zvládajú integráciu na výbornú, z čoho majú obrovskú radosť nielen pedagógovia, ale predovšetkým ich rodičia.


 

Deti s autizmom dostanú nové pomôcky 21.1.2011

Jednou z najkrajších akcií petržalskej predvianočnej sezóny bola výstava spojená s predajom umeleckých prác detí špeciálnych tried a škôl. Trinásty ročník benefičného podujatia opäť potvrdil, že talent a fantáziu žiaden hendikep nezabrzdí.

 

● Integračnú výstavu organizovali ŠZŠ Žehrianska a MŠ Iľjušinova. Obrazy či dekorácie si mohla široká verejnosť zakúpiť za skutočne symbolické ceny. Výťažok z predaja použijú na nákup učebných pomôcok pre deti s autizmom, ktoré školu či škôlku navštevujú.

● Pre Máriu Králikovú, riaditeľku MŠ Iľjušinova, a jej zverencov sa skončil aj tento ročník úspešne.

● Škôlke sa podarilo vyzbierať 450 eur, ktoré plánujú použiť na nákup moderného FONO programu a počítača výrazne zvyšujúcich kvalitu vzdelávania u detí s autizmom: „Už niekoľko rokov s láskou spoločne vychovávame a vzdelávame deti „zdravé“ a deti so syndrómom autizmus, alebo ďalšími pervazívnymi poruchami. Naša škola má ambíciu byť šťastným a hravým miestom pre všetky deti."

● Aj výstava nám dala jasne najavo, že cesta, ktorú sme si zvolili, je tá správna a je úspešná hlavne pre naše deti.“ Za dobrým výsledkom sa však skrývajú mesiace príprav : „Chcela by som vyzdvihnúť mravčiu prácu celého kolektívu a obrovské úsilie, ktoré sme vynaložili, aby výstava bola úspešná. Výrazne nám pomohli rodičia autistických detí a mestská časť Bratislava - Petržalka. Vysoko si ceníme podporu našej práce od zástupcov z MŠ SR, ŠPÚ v Bratislave a Fakulty MFI UK.“

● Špeciálna základná škola Žehrianska si vďaka šikovnosti svojich zverencov prilepšila o 430 eur: „Všetko to boli výrobky našich žiakov z variantov A, B, C a autistov. Pod vedením učiteľov a vychovávateliek vytvárali počas hodín pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy , ale aj na krúžkoch po vyučovaní drobné darčeky a výtvarné práce. Tentoraz sme nemali práce od umelcov. Najvyššia suma, za ktorú si dielka návštevníci Technopolu zaobstarali, bola 20 eur.“ Prezradila riaditeľka Monika Cihanská.

● Otvoreniu výstavy predchádzal kultúrny program v konfe-renčnej sále Technopolu, na ktorom sa predstavil folklórny súbor Technik a dievčatá zo súboru Lúčnica. Obe zoskupenia vystúpili bez nároku na honorár. O úsmevy a potlesk publika, v ktorom nechýbal Milan Ftáčnik či zástupcovia krajského školského úradu, sa postarali aj deti z MŠ Iľjušinova. Prekvapením pre materskú i základnú školu bol darček od firmy Lenovo v podobe nových notebookov.

Lucia Drevická

FOTO - Autorka
 


 

V Sníčkolande sa na deti nekričí 30.10.2009

O tom, že materská škola na Iľjušinovej ulici otvorene podporuje inovatívne prístupy vo výchove a vzdelávaní predškolákov, sme na našich stránkach už informovali. Pred necelým rokom tu bola zriadená aj nová špeciálne vybavená miestnosť vychádzajúca z metódy Snoozelen, ktorá rozvíja osobnosť dieťaťa a jeho zmyslové schopnosti deti v príjemnom a radostnom prostredí. Tunajší škôlkári jej nepovedia inak ako Sníčkoland. O tomto zvláštnom svete sme sa porozprávali s riaditeľkou MŠ・ Iľlušinova PaedDr. Máriou Králikovou.

 

● Okrem bežných tried máte aj dve špeciálne triedy pre deti s diagnózou autizmus. Je Sníčkoland určený len im, alebo ho navštevujú aj zdravé deti?
Aj keď bola miestnosť pôvodne vytvorená pre deti s autizmom, dnes jej relaxačné prostredie využívame u všetkých detí. Multistimulačná metóda Snoozelen je veľmi efektívna napríklad pri hyperaktínych či úzkostlivých deťoch, ale aj tých, čo sa regenerujú po chorobe. V popoludňajších hodinách ju spoločne s deťmi môžu využívať aj rodičia.

● V čom spočíva metóda Snoozelen?
Koncepcia Snoozelen je založená na celostnom prístupe rozvoja osobnosti dieťaťa. Jej filozofia tkvie v tom, že uprednostňuje citlivý, demokratický prístup v atmosfére, v ktorej prevláda dôvera, pokoj a uvoľnenie. Snoozelen sa vykonáva v špeciálnej učebni, kde sú základne zmysly dieťaťa stimulované hudbou, svetelnými efektmi, prijemnými vôňami a možnosťou polohovania. Snoozelen vychádza z možnosti a schopnosti konkrétneho dieťaťa a rešpektuje jeho špecifické záujmy. Autizmus totiž charakterizuje deficit v troch základných oblastiach, v komunikácii, socializácií a imaginácií. Kedže Snoozelen sprostredkúva stimuláciu zmyslov bez nutnosti intelektuálneho chápania, je účinnou metódou pravé u týchto deti. Podpornú metódu Snoozelen môžeme aplikovať len v prípade, Že sme v tejto problematike boli vyškolený. Predseda našej rady školy je psychiater MUDr. Dušan Alakša, ktorý sa touto metódou zaoberá v praxi. O odbornú kvalifikáciu našich učiteliek sa teda postaral osobne.


● Čím sa Sničkoland líši od obyčajnej triedy?
Miestnosť je vybavená špeciálnymi pomôckami, ktoré sme zakúpili v Anglicku. Ide napríklad
o projektor a špeciálne kotúče, ktorými sa deťom premietajú na stenu upokojujúce obrazce. Ďalej sú to rôzne dotykové a svetelne predmety. Relaxačnú atmosféru dopĺňa aj vodná posteľ a závesná hojdačka. Pomôcky tohto typu slúžia na rozvíjanie sedemzmyslových systémov, ako je zrak, sluch, čuch, chuť, hmat, vestibulárny systém (rovnováha), proprioceptívny systém (telové uvedomovanie). Takéto prostredie je obzvlášť vhodné na aplikovanie muzikoterapie, dramatoterapie, biblioterapie, artetearapie, skupinových sociálnych hier, relaxačných cvičení (napr. vzájomné masaže detí a pod.).
 

● Ako na triedu reagujú deti?
Tie ju priam milujú. často sa ma pýtajú, kedy do nej opäť zájdeme. Do Sníčkolandu chodíme totiž v skupinkách približne piatich deti. Snoozelen je veľmi atraktívna metóda. Výrazný úspech dosahujeme najmä u detí s autizmom, ktoré majú strach zo zmien, no sem sa vyslovene tešia. Príjemná atmosféra prispieva k posilňovaniu osobného vzťahu, k rozvoju komunikácie, sociálnej interakcie, rečových schopností, ktoré sú u týchto detí deficítne. Počas prvého roku fungovania sme nezaznamenali jedinú negatívnu reakciu. Učiteľ tu nevystupuje direktívne, teda príkazom „Musíš robiť práve toto!“, ale zohráva úlohu facilitátora, ktorý dieťaťu pomáha. Zakladným pravidlom je, aby sa tu cítilo dobre a vyberalo si také špecialne pomôcky a aktivity, ktoré mu spôsobujú radosť a neobvyklé nádherné zmyslove zážitky.
 

● Plánujete triedu rozšíriť aj o ďalšie prvky?
Tento rok by sme chceli doplniť učebňu o nový špeciálny svetelný dážď, bublinkové valce, alebo interaktívny panel rozvíjajúci hmatové vnemy. Je to však veľmi náročne na financie. Na Slovensku ešte neexistujú firmy, ktoré by sa špecializovali na výrobu týchto učebných pomôcok, všetko teda musíme objednávať zo zahraničia. Je to spôsobené najmä tým, že u nás je metóda Snoozelen, napriek veľmi pozitívnym výsledkom, pomerne neznáma. V zahraničí je situácia iná, napríklad v USA a Holandsku sa úspešne aplikuje už od sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. V Bratislave ju zatiaľ využívajú len štyri zariadenia, v Petržalke sme jedina materska škola.

LUCIA DREVICKA
FOTO - AUTORKA
 


 

Petržalské noviny - články o nás

Petržalské noviny 7/2009 - str.7 - Petržalskí škôlkári spoznávajú digitálne
                                                      technológie

Petržalské noviny 25-26/2008 - str.8 - Sníčkoland nájdete na Iľjušinovej

Petržalské noviny 25-26/2007 - str.22 - Výstava autistických detí zaujala
                                                               ministerku Tomanovú


 

webygroup
Prijímanie detí do MŠ v školskom roku 2019/2020 beznazvu.pdf (293.6 kB)

Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova.

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Budeme Vás informovať o novinkách v našej škôlke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1388598

Úvodná stránka