Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Prijímanie detí do materskej školy

Prijímanie detí do MŠ, školský rok 2019/2020

bez názvu
bez názvu

 

Prijímanie detí do MŠ 2019/2020

 

OZNAM !

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ

NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ IĽJUŠINOVA 1

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Iľjušinova 1 sa uskutoční v termíne od 08.04. do 16.04.2019

 

Čas prijímania žiadostí v MŠ je nasledovný:

  • dňa 08.04.2019  v čase od 10.00 h do 17.00 h
  • od 09. 04. 2019 do 16.04. 2019  v pracovných dňoch

               v čase od 10.30 h do 13.00 h

 

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

 

         Zákonní zástupcovia dieťaťa s poruchou autistického spektra predložia spolu so       žiadosťou o prijatie dieťaťa do špeciálnej triedy MŠ: 

  • [2] Návrh na  prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, špeciálnej materskej školy, do materskej školy.

 

 

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

v MŠ Iľjušinova 1  pre školský rok 2019/2020

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast[1].

 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – dieťa s poruchou autistického spektra, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie[2]. V prípade dieťaťa s poruchou autistického spektra aj vyjadrenie odborníkov na autizmus.

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

  •  a. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  • b. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • c. deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ  po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Iľjušinova 1 sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

súrodenci už umiestnených detí v MŠ

 

  

Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy do 14. júna 2019.

 


 

webygroup
Prijímanie detí do MŠ v školskom roku 2019/2020 beznazvu.pdf (293.6 kB)

Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova.

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Budeme Vás informovať o novinkách v našej škôlke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1388565

Úvodná stránka