Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Prijímanie detí do materskej školy

MČ BA Petržalka- prijímanie detí

bez názvu

 

Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava

 

Oznámenie o termíne a podmienkach prijímania detí

na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 

pre školský rok 2017/2018

 

   Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

   v MŠ Iľjušinova 1 sa uskutoční v termíne od 19.04. do 03.05.2017.

 

   Dňa 19.04.2017 v čase od 10.00 h do 17.00 h

 

   V dňoch od 20.04. do 03.05.2017 nasledovne:

  • pondelok v čase od 10.00 h do 13.00 h
  • utorok až piatok v čase od 11.00 do 13.00 h

 

   Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

 

 

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

v MŠ Iľjušinova 1, Bratislava  pre školský rok 2017/2018

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast[1]. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná.

 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – dieťa s poruchou autistického spektra, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie[2].

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

 

  1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,

  2. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

  3.  deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

V súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ  po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Iľjušinova 1 sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky, prerokované v pedagogickej rade dňa 15.02.2017:

  1. súrodenci už umiestnených detí v MŠ.

 

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka materskej školy najneskôr do 09.06.2017.

 

[1] Podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov -  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré vydáva lekár pred prvým umiestnením dieťaťa do materskej školy, musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. 

 

[2] NÁVRH NA  PRIJATIE ŽIAKA SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI DO 
  ŠPECIÁLNEJ ŠKOLY, ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY, DO MATERSKEJ ŠKOLY.

 

 

 

 


 

webygroup

dnes je: 22.11.2017

meniny má: Cecília

podrobný kalendár

Budeme Vás informovať o novinkách v našej škôlke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova.


1037208

Úvodná stránka