Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Prijímanie detí do materskej školy

Prijímanie detí do MŠ, školský rok 2018/2019

Prijímanie detí do MŠ, školský rok 2018/2019

 

 

OZNAM !

 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ

Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava pre školský rok 2018/2019

sa uskutoční v termíne od 16. 04. 2018 do 27. 04. 2018

nasledovne:

 

Dňa 16.4. 2018  v čase od 8.00 h  do 16.00 h

 

od 17.04. 2018 do 20.04.2018  v čase od 10. 00 h do 13.00h 

 

od 23.04.2018 do 27.04.2018   v čase od 8.00 h do 12.00 h

 

PaedDr. Mária Králiková, riad. MŠ, v.r.

 

 

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

v MŠ Iľjušinova 1, Bratislava

 pre školský rok 2018/2019

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast[1]. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná.

 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – dieťa s poruchou autistického spektra, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie[2].

V súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ  po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Iľjušinova 1 sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky, prerokované v pedagogickej rade dňa 26.02.2018:

súrodenci už umiestnených detí v MŠ.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka materskej školy najneskôr do 15.06.2018.

 

[1] Podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov -  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré vydáva lekár pred prvým umiestnením dieťaťa do materskej školy, musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. 

 

[2] NÁVRH NA  PRIJATIE ŽIAKA SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI DO 

  ŠPECIÁLNEJ ŠKOLY, ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY, DO MATERSKEJ ŠKOLY.

 

 

 

 

 

 

 


 

webygroup

dnes je: 17.12.2018

meniny má: Kornélia

podrobný kalendár

Budeme Vás informovať o novinkách v našej škôlke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova.


1206216

Úvodná stránka