Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Sníčkoland

Špeciálna relaxačná učebňa „Sníčkoland“

     Materská škola v mesiaci december 2008 slávnostne otvorila špeciálnu učebňu „Sníčkoland“, ktorá je určená deťom s diagnózou autizmus, ale úspešne ju využívajú i „zdravé“ deti. V popoludňajších hodinách môžu Sníčkoland využívať aj rodičia s deťmi. V špeciálnej učebni aplikujeme multistimulačnú metódu Snoozelen.

 

Vybavenie „Sníčkolandu“

     Snoezelen svojou atmosférou je miestom, kde môžeme zabudnúť na všetko negatívne a nepríjemné a kde sa môžeme uvoľniť. Pokojná hudba a tlmené svetlo učebne umocňuje príjemnú atmosféru. „Sníčkoland“ je zariadený v zmysle metódy Snoezelen. Dôraz sa kladie na zážitkovú formu terapie. Vybavenie špeciálnej učebne je nasledovne:

• vodná posteľ – umožňuje prežiť pocit bezpečia, tlak tela sa rozdelí na podložku rovnomerne, čo zlepšuje cirkuláciu krvi,
• svetelné efekty (optická stimulácia),
• zrkadlová guľa, farebné reflektory (vizuálne efekty),
• špeciálny projektor premietajúci svetelné obrazce,
lampy reagujúce na dotyk,
• vodný valec s pohybujúcimi sa bublinkami,
• zrkadlá (zrkadlová terapia),
• CD s relaxačnou hudbou - zvuky z prírody, ktoré sa ozývajú z viacerých bodov relaxačnej miestnosti a pozitívne vplývajú na psychiku dieťaťa,
• plyšové hračky, masážne loptičky,
• závesná hojdačka,
• polohovacie vaky, vankúše, deky.

 

Čo je metóda Snoezelen ?

     V mnohých krajinách sa neustále vyhľadávajú nové, netradičné formy práce s ľuďmi s postihnutím, ktoré vychádzajú z ich možností a schopností. Jednou z týchto foriem je multistimulačná metóda Snoezelen. Ide o modernú metódu, ktorá efektívne vplýva na rozvoj osobnosti dieťaťa s postihnutím. Snoezelen je metóda, ktorá vznikla pri práci s mentálne postihnutými jedincami. Ako prví ju začali využívať americkí psychológovia.

     Hlavným cieľom metódy Snozelen je zlepšenie kvality života a rozvoj osobnosti dieťaťa s postihnutím. Metóda Snoezelen sa zameriava na sedem zmyslových systémov – zrak, sluch, čuch, chuť, hmat, vestibulárny systém (rovnováha), proprioceptívny systém (telové uvedomovanie si). Ide o podnetné prostredie, ktoré poskytuje zmyslový zážitok a stimuláciu jednotlivých zmyslov, alebo integráciu viacerých zmyslov súčasne. Koncepcia Snoezelen vychádza z možností a schopností konkrétneho dieťaťa a rešpektuje ich záujmy. Celá koncepcia Snozelen je založená na celostnom prístupe. Akcent sa kladie na porozumenie a prijatie dieťaťa v atmosfére dôvery a uvoľnenia.

     Filozofia Snoezelen spočíva v citlivom, starostlivom a nedirektívnom prístupe v atmosfére bezpečia a istoty, ktorá je pre dieťa stimulujúca. Dôraz sa kladie na proces (uskutočňovanie terapeutických a hrových aktivít) a nie na výsledok. Zámerom pedagóga je pomáhať (facilitovať) osobnosť dieťa pri získavaní potešenia z uskutočňovaných aktivít. Špeciálnu učebňu môžeme využívať pre relaxáciu, masáže, aromaterapiu, muzikoterapiu, terapiu hrou, reguláciu agresivity, autoagresivity. Taktiež ako náplň voľnočasových – zmysluplných aktivít. Snoezelen môžu využiť i deti s poruchami správania, neurotickými prejavmi, komunikačnými problémami, úzkostlivé a hyperaktívne deti.

     Efektivita využívania metódy Snoezelen sa prejavila u všetkých detí s diagnózou autizmus. V „Sníčkolande“ sú deti vedené k chápaniu reality -počuť, vidieť, cítiť, ochutnať, dotknúť sa. Autista prežíva počas terapie najrôznejšie pocity, ako napr. šťastie, uspokojenie, podráždenie, údiv a pod.. Zároveň im umožňujeme voľnosť vlastného spoznávania a oboznamovania sa. Terapiou a adekvátnymi činnosťami vyvolávame emocionálny zážitok, pri ktorom sa u detí znižuje svalový tonus. Dostatočné uvoľnenie eliminuje negatívne pocity ako je strach, stres, neistota. Následne sa dostavujú pozitívne emočné stavy - vyrovnanosť, pohoda, spokojnosť, pocit šťastia a istoty.

     Multistimulačná metóda Snoezelen umožňuje hľadanie nových foriem komunikácie detí k vyjadreniu ich vlastných pocitov. V priebehu zmyslovej stimulácie sa deti učia nielen vnímať, ale aj pomenovať to, čo práve pociťujú. To obohacuje ich slovník, ale i kultivuje ich správanie a myslenie. Terapiu vnímame aj ako pomoc v oblasti sociálneho fungovania dieťaťa.

     Využívať podpornú metódu Snoezelen v edukačnom procese môžu pedagógovia len za predpokladu, že v tejto oblasti boli preškolené. O preškolenie pedagógov našej školy sa osobne postaral predseda rady školy MUDr. Dušan Alakša. Našim snažením do budúcnosti bude doplniť „Sníčkoland“ o ďalšie špeciálne pomôcky napr. interaktívny panel a ďalšie.

 


 

Sníčkoland

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

webygroup
Prijímanie detí do MŠ v školskom roku 2019/2020 beznazvu.pdf (293.6 kB)

Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova.

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Budeme Vás informovať o novinkách v našej škôlke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1388589

Úvodná stránka