Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Spolupracujeme

Spolupráca školy s odbornými inštitúciami

 

Spolupracujeme s Ing. Dušanom Barancom, ktorý vyvíja program na rozvoj čítania a reči a nadáciou PONTIS. Progam je dostupný na www.visualreading.org.

 

 

EDULAB je centrum moderných technológií zamerané na efektívne aplikovanie informačných a komunikačných technológií a využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu v procese výučby.

Nezisková organizácia EDULAB rozširuje Program podpory digitalizácie škôl o materské školy.

Naša materská škola dlhodobo spolupracuje  na realizovaní vzdelávacích projektoch EDULAB zameraných na inovatívnu predprimárnu výchovu a vzdelávania. V centre EDULAB sa v auguste 2015 konalo prvé oficiálne stretnutie desiatich materských škôl z celého Slovenska, zaradených do siete „Centier excelentnosti“ v rámci Programu podpory digitalizácie škôl. Ich úlohou bude pomáhať ostatným materským školám pri implementácii digitálnych technológií a edukačného obsahu do každodennej činnosti.

Naša MŠ získala status „Centrum exscelentnosti“ a má ambície vzdelávať učiteľky MŠ v problematike implementácie digitálnych technológii do predprimárneho vzdelávania. Vzdelávacie aktivity sú zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku. Uskutočňujú sa hravou formou, preferujúc skupinovú činnosť detí s možnosťou  využívania modernej technológie a  rešpektujúc aktuálnu vývinovú úroveň dieťaťa.  

 

 

 

Spolupracujeme s Materskou školou  Srdíčko z Pardubíc, ČR     

 

Naša materská škola v roku 2013 nadviazala partnerstvo s materskou školou z Pardubíc v Českej republike. Na vianoce nám poslali darčeky - krásne obrázky, medovníkový domček a nástenný kalendár. Naše deti poslali deťom z Pardubíc obrázky a darčeky. 

V tomto roku  nás navštívili naši noví priatelia. Veľmi si ceníme, že prišli z takej diaľky, aby nás spoznali osobne. Pripravili sme pre nich program a na všetko sme sa vypytovali. Mali sme spoločne skvelý deň.

Ešte raz ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Fotografie z návštevy si môžete pozrieť vo fotoarchíve.

 

  *  *  *  *  *  *  *  *  

Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653, 530 12 Pardubice

tel: 466 261 684, e-mail: ms.srdicko@tiscali.cz, www.ms-srdicko.cz

 

PODĚKOVÁNÍ MŠ ILJUŠINOVA 1, BRATISLAVA

a paní ředitelce PaedDr. Márie Králikové

 

Naše mateřská škola Srdíčko Pardubice navázala v listopadu 2013 spolupráci s Mateřskou školou Iljušinova 1,  Bratislava.

 

Milé pozvání k návštěvě této mateřské školy jsme rády využily a ve dnech 22. – 23. 5. 2014 jely naše čtyři paní učitelky do Bratislavy za svými kolegyněmi.

Dostalo se nám srdečného přivítání a program, který paní ředitelka připravila, byl velmi pestrý a inspirativní. První den jsme si prohlédly město s jeho historickými památkami a navštívily školící centrum EDULAB. Zde jsme měly možnost se blíže seznámit s programem centra. EDULAB  je zaměřen na vzdělávání pedagogů a dětí, a na využívání informačních technologií v předškolním věku. Musím konstatovat, že jsme bohužel v této oblasti vzdělávání poněkud zaostali. Večerní program nás také okouzlil, neboť vystoupení hudebního souboru Lučnice bylo nádherné.

Druhý den jsme byly již od rána pozvány do mateřské školy, abychom viděly práci dětí i pedagogů. Nejenom, že pro nás děti připravily krásné vystoupení včetně české písně, ale dostaly jsme na památku i drobné dárky, které pro nás děti vyrobily. Největším zážitkem a inspirací pro naši práci byla ale samotná práce pedagogů s dětmi. Ve dvou třídách nás zaujala práce speciálních pedagogů s autistickými dětmi, která není vůbec jednoduchá a je založena na velké trpělivosti a individuálním přístupu. Děti úžasně pracovaly s tablety a interaktivními tabulemi a bylo vidět jejich zaujetí.

V dalších třídách to bylo podobné. Děti pracovaly s nadšením a pedagog svým milým a klidným přístupem jejich práci jen usměrňoval. Všude byl klid a pohoda. Poznaly jsme, že práce ve skupinách je pro děti běžnou činností. Velmi nás také překvapilo množství netradičních pomůcek - např. digitální mikroskop, kamera, tablety, tiskárny, detektor kovů apod. Paní ředitelka nám vysvětlila svůj záměr, kterým je zavádění informačních a digitálních technologií do systému předškolního vzdělávání. Hodně nás tato myšlenka zaujala.

Při výborném obědě, který pro nás připravily paní kuchařky, jsme měly možnost pobesedovat i s dalšími pedagogy včetně vedoucí školní kuchyně. Vyměnily jsme si zajímavé informace týkající se systému předškolního vzdělávání a školního stravování. Celý tým nás přijal velmi vřele a mile.

Závěrem bych chtěla poděkovat celému kolektivu mateřské školy v čele s paní ředitelkou a zároveň poblahopřát zřizovateli, který má ve své gesci tak úžasnou mateřskou školu. Jak řekla Matka Tereza: ,,V životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou.“

A to bylo vidět na každém kroku naší přátelské návštěvy.

 

Těšíme se na další kroky naší spolupráce a na plánovanou návštěvu u nás v Pardubicích.

 

Bc. Alena Rybková, ředitelka

 

 *   *   *   *   *   *   *   *   *

Kvalitatívne vyššiu úroveň predprimárnej výchovy dosahujeme dlhodobou spoluprácou s rodičmi a odbornými inštitúciami. Zámerom spolupráce školy s inštitúciami je prepojenie teórie a praxe s cieľom podporovať osobnostný rozvoj dieťaťa.


MŠ SR - spolupráca v oblasti realizácie predprimárnej integrovanej edukácie detí s autizmom, aplikovanie inovačných trendov predprimárnej edukácie - IKT,

PdF UK v BA - dohodové vedenie pedagogickej praxe pre študentov,

FMFI UK v BA - realizácia výskumnej činnosti so zámerom využívania digitálnych technológií v didaktickej praxi,

Sanatórium MUDr. M. Sýkorovej pre deti s rizikovým vývinom v Bratislave
- odborné poradenstvo, diagnostika, terapia pre detí s autizmom, supervízia pre vzdelávanie detí s autizmom,

ZŠ Tupolevova - uskutočňovanie otvorených hodín v prvom ročníku ZŠ, efektívna spolupráca so školským klubom, realizácia spoločných podujatí a mimoškolských aktivít,

ŠZŠ Žehrianska - dohodová spolupráca v oblasti vzdelávania detí s autizmom, organizovanie spoločných podujatí, mimoškolské aktivity,

CPPP Hrobákova – odborné poradenstvo pre pedagógov a rodičov, skrining školskej pripravenosti,

Rada školy pri MŠ Iľjušinova - riešenie aktuálnych problémov školy, vzdelávanie pedagógov,

Občianske združenie rodičov pri MŠ Iľjušinova - efektívna spolupráca v procese rozvoja školy, participácia na výchove a vzdelávaní, organizovanie spoločných podujatí, workshopov, zdroj sponzorských darov a 2 % z daní,

SPOSA Bratislava - spolupráca s rodičmi autistických detí, spoluúčasť na charitatívnych podujatiach,

Autistické centrum Andreas v Bratislave - vzdelávanie pedagógov a rodičov detí s autizmom.


 


 

webygroup
Prijímanie detí do MŠ v školskom roku 2019/2020 beznazvu.pdf (293.6 kB)

Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova.

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Budeme Vás informovať o novinkách v našej škôlke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1388658

Úvodná stránka