Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Zameranie

Zameranie materskej školy

     Materská škola vznikla 15. januára 1984. Škola sa dlhodobo profiluje na realizáciu integrovanej predprimárnej výchovy a vzdelávania pre deti s autizmom.

     Zriaďovateľom školy je Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Zamestnávateľom školy je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Bohrova 1, 851 01 Bratislava.

     Naša škola prevádzkuje 8 tried s celkovým počtom 147 detí. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom spravidla od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Podľa potrieb rodičov poskytujeme aj poldennú výchovu a vzdelávanie. Kapacita materskej školy je maximálne vyťažená. Škola má zriadených 6 homogénnych tried pre bežnú populáciu s počtom 135 detí. Pre deti s autizmom sú v prevádzke 2 špeciálne triedy s počtom – 12 detí. Zložením sú tieto triedy heterogénne. Z dlhodobého hľadiska sa škola profiluje na realizáciu integrovanej predprimárnej výchovy a vzdelávania pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. V rámci školy využívame formu integrovaných špeciálnych tried, v ktorých zabezpečujú odbornú starostlivosť špecializovaní odborní pedagógovia. 

     Východiskový stav našej školy v oblasti dosiahnutej aktuálnej úrovne edukačného procesu je dobrý. Pedagógovia uskutočňujú inovačné aktivity a prístupy v pedagogickej praxi. Úspešne aplikujú v edukačnom procese modernú multistimulačnú metódu Snoezelen. Pedagógovia bežných tried efektívne využívajú moderné metódy literárnej a počítačovej gramotnosti. Aktivita a tvorivosť pedagógov je zúročená realizovaním výskumnej činnosti v spolupráci s FMFI UK so zameraním na využívanie digitálnych technológií v pedagogickej praxi. Vyššiu kvalitu edukácie jednoznačne dosahujeme v spolupráci s rodičmi a odbornými inštitúciami.

     Výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede sa diametrálne líši od bežných tried. Edukačný proces pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami sa uskutočňuje prostredníctvom špeciálnych metód a prostriedkov. Priestor špeciálnej triedy je štruktúrovaný do tzv. oddelení. Výuka prebieha v bezpodnetovej miestnosti. Deti s autizmom sa vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Individuálnu formu práce úspešne kombinujeme so skupinovou formou a integrovanými činnosťami s vytypovanou triedou bežnej populácie. V oblasti integrovanej edukácie dosahuje škola dobré pracovné výsledky.

V bežných triedach sa zameriavame na:
● rozvíjanie gramotnosti detí s využívaním informačným a komunikačných technológií
  (digitálne technológie, programovateľné hračky),
• rozvíjanie literárnej a jazykovej gramotnosti,
● aplikovanie multistimulačnej metódy Snoezelen.

Špeciálne triedy pre deti s autizmom sa špecializujú na:
● rozvíjanie sociálnych kompetencií detí hravými činnosťami,
● aplikovanie skupinových integrovaných hrových aktivít s bežnou populáciou,
● využívanie multistimulačnej metódy Snoezelen.


 


 

webygroup
Prijímanie detí do MŠ v školskom roku 2019/2020 beznazvu.pdf (293.6 kB)

Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova.

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Budeme Vás informovať o novinkách v našej škôlke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1388647

Úvodná stránka